VGN reitistö

31.1.2022

Asikkalan Moottorikerho ja Salpausselän Moottorikerho ovat laatineet yhteisen maankäyttösopimuksen edellisissä VGN:issä käytetystä reitistöstä Asikkalan kunnan kanssa. Sopimus on kolmikantainen.


Tulevan Asikkala CC kilpailun yhteydessä on aktiivisesti keskusteltu kunnan ja moottorikerhojen mahdollisuudesta pidempiaikaiseen toiminnan suunnitteluun kyseisellä reitistöllä. Asikkalan kunnan tahtotila on kehittää lentokenttää ja sen ympäristöä vetovoimaiseksi tapahtuma-alueeksi, mahdollistaa alueella sellaisten tapahtumien ja kilpailuiden järjestäminen, jotka tuovat alueelle näkyvyyttä ja ihmisiä.


Kerhoille tällainen toiminta kuitenkin edellyttää pidempiaikaista suunnittelua ja sitoutumista, jonka keskeinen osa on reitistön edelleen kehittäminen ja sen parantaminen, sekä kunnossapito. Tässä tapauksessa vahva vaikuttaja sopimuksen syntymiseen oli juuri tuo Asikkala CC EM -kilpailu ja lähes kaksi vuotta kestäneen neuvottelun jälkeen sopimus syntyi. Nyt alueella on aloitettu tuleva Päijänteen ympäriajon reitin avaaminen. Myöhemmin keväällä isompana urakkana on tulevan CC reitistön kunnostus ja muutostyöt. Alueen kehittämiseen liittyy myös vahvasti Asikkalan kerhon vireille laittama ratahanke -projekti. Tähän tarvitaan molempien kerhojen vahvaa talkoopanosta koko reitistön osalta.


Reittiä ei kuitenkaan voi käyttää normaaliin harjoitteluun ja kunnossapidonkin osalta on tarkkaan sovittu kriteerit miten sen kanssa toimitaan. Päitsin osalta on nimetty molemmista kerhoista kunnossapitoryhmä ja tulevan kevään aikana tällainen ryhmä myös tarvitaan CC:n osalta. Reitillä ajetaan moottoriajoneuvoilla vain ennalta sovittuina ajankohtina ja vain tarpeellinen määrä. 


HUOM! Reitillä ei missään tapauksessa saa ajaa ilman lupaa ja siitä ilmoittamista eteenpäin kuntaan, joka edellyttää huolto-oikeuden osalta myös nimien sinne ilmoittamista. Samoin reitillä ajavat huoltohenkilöt pitävät huomioliiviä ja on opastettu reitin huoltotöihin aina ennen niiden aloittamista. 


Tulemme järjestämään kerhojemme jäsenille myös yhteisiä tapahtumia reitistöllä, mutta niihin palaamme myöhemmin kun ehdimme asioita suunnittelemaan pidemmälle.